Kjennskap

  • Noosa har god lokal og nasjonal kunnskap om hvor, hvordan og når
  • Data over tid sikrer gode beslutninger